Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

In de periode van september tot en met augustus 2016, heeft Willem-Jan zijn 3e jaars stage Fontys HBO Communicatie gedaan bij de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na deze stageperiode is hij werkzaam gebleven in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als communicatiemedewerker voor de Stichting Vrienden. Hier verzorgd hij alle communicatie-uitingen, het organiseren van evenementen en de interne communicatie van de Stichting Vrienden.